REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis Likepage.pl jest platformą służącą do prowadzenia kampanii marketingowych w serwisach społecznościowych.
2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma “Jacek Ćwikiel AGIZ-POL” z siedzibą w Jordanowie przy ul. 3 Maja 80 o numerze NIP 5521709258 (zwana dalej Administratorem lub Serwisem).
3. Korzystanie ze strony wymaga komputera PC lub telefonu, przeglądarki internetowej, obsługi JavaScript oraz akceptacji plików Cookies.
4. Korzystanie z serwisu wymaga rejestracji i zakupu odpowiedniego pakietu punktów.
5. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego zasad.
6. Serwis Likepage.pl jest platformą pośredniczącą w zawarciu zlecenia kampanii z firmami trzecimi na zlecenie klienta.
7. Korzystanie ze strony rozumiane jako składanie zamówień oraz wszelkie inne formy interakcji z platformą Likepage.pl wymaga akceptacji regulaminu oraz przestrzegania zasad ustalonych przez właściciela.
8. Klient chcąc skorzystać z Usług musi być osobą pełnoletnią (18 lat) posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub mieć co najmniej 13 lat i uzyskać rodzica lub opiekuna prawnego.

REJESTRACJA

1. Aby móc korzystać z serwisu Likepage.pl jest konieczna rejestracja konta.
2. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza złożonego z loginu, hasła oraz adresu e-mail.
3. Rejestracja oznacza akceptację niniejszego regulaminu w jego brzemieniu w aktualnym momencie rejestracji.

OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Rejestrując się użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich powstałe w wyniku udostępniania hasła przez użytkownika lub zaniechań po stronie użytkownika.
3. Dane podane przez użytkownika będą przetwarzane przez administratora w celu realizowania usług oferowanych przez platformę Likepage.pl oraz w celu usprawiedliwionych potrzeb administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych świadczonych przez administratora.
4. Użytkownik ma prawo do wglądu we wprowadzonych przez siebie danych, ich przetwarzania, poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
5. Użytkownik może zażądać usunięcia danych z bazy serwisu bez podania przyczyny. Żądanie takie jest jednoznaczne z likwidacją konta użytkownika w serwisie i przepadkiem niewykorzystanych środków na kampanie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem serwisu lub brakiem funkcjonowania platformy Likepage.pl
2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem loginu oraz hasła osobom trzecim oraz straty z powodu błędów oprogramowania, szkodliwego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz, szkodliwego oprogramowania znajdującego się na komputerze użytkownika oraz wszelkich innych zdarzeń losowych.
3. Usługi dostępne w serwisie nie są ograniczane terytorialnie a dostępna oferta jest tylko poglądowa i administrator nie ponosi odpowiedzialności za obsługę serwera i nie reprezentuje przedstawianej usługi pomagającej zawierać zlecenia z firmami trzecimi.
4. Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnianych przez serwis narzędzi marketingowych.
5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez użytkowników.
6. Zabronione jest korzystanie z serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym prawem.
7. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.
8. Zabronione jest wykorzystywanie platformy Likepage.pl do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.
9. Zabronione jest wykorzystywanie treści tesktowych, zdjęć, video i innych zamieszczanych na serwisie bez pisemnej zgody Administratora.
10. Administracja ma prawo do zamknięcia każdego konta bez podania przyczyny.
11. Operator jak i administracja serwisu nie gwarantują trwałych efektów prowadzonej kampanii lub promocji.

ZASADY UŻYWANIA SERWISU

1. Użytkownik rejestrując się w serwisie otrzymuje możliwość zakupu punktów które mogą zostać wymienione na szereg usług realizowanych przez serwis.
2. Usługi w serwisie mogą być kupowane innymi kanałami niż płatności internetowe, w tym celu należy skontaktować się z Administracją serwisu Likepage.pl.pl
3. Kampanie posiadają limity, które są maksymalnym wariantem każdej usługi. W przypadku przekroczenia wartości, czas realizacji kampanii może się znacznie wydłużyć.
4. Zamówienia są przekazywane operatorowi do 72 godzin od zaksięgowania płatności na koncie w zależności od rodzaju zamówienia, ilości i formy płatności. Podany czas dotyczy jedynie przekazania zamówienia do właściwego wykonawcy zlecenia. Czas może nieznacznie różnić się od podanego wyżej w przypadku takich czynników jak – problem techniczny, błędny link, obciążenie serwera, aktualizacja usługi, wielkość zamówienia, dni ustawowo wolne od pracy, zgrupowania/szkolenia kadry.
5. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie użytkownik dostaje użytkownik otrzymuje kod do panelu w którym może wymienić go na dowolne usługi dostępne w panelu.
6. W wyniku usterki serwisu realizacja zamówienia może się wydłużyć co użytkownik może sprawdzić wchodząc w „Moje konto” oraz zostanie powiadomiony o zaistaniałym problemie w panelu przeznaczonym do realizacji zamówienia.
7. Zamówienia składane poza stroną w każdej możliwej formie (np. Facebook, email) są usługą premium i zwalniają kupującego z posiadania konta w serwisie..
8. Likepage.pl zastrzega sobie prawo do wykonania usługi pośrednictwa na rzecz kupuącego w czasie dłuższym niż 168 godzin bez podania przyczyny.
9. Zamówienia o źle uzupełnionych informacjach takich jak błędna nazwa niepoprawny link do zdjęcia , filmu , piosenki itp. nie podlegają zwrotom i nie muszą zostać zrealizowane i/lub w takiej sytuacji serwis nie ma obowiązku realizacji zamówienia w regulaminowym czasie podanym klientowi.
10. Polubienia obserwacje, komentarze, subskrybcje lub wyświetlenia i inne usługi uzyskane z pomocą serwisu mogą pochodzić z kont z całego świata i nie muszą pochodzić od polskich użytkowników.
11. Z powodów technicznych niektóre zamówienia mogą opóźnić się czasowo o czym użytkownik zostanie poinformowany. W ramach przeprosin użytkownikowi przysługuje kupon do wykorzystania na kolejne zamówienie.
12. Likepage.pl nie ma możliwości cofnięcia lub usunięcia pozyskanych dla klienta usług, wszelkie spadki mogą wynikać z wyboru jakości przez klienta, prowadzonego konta, zasięgu organicznego lub ingerencji programami trzecimi.

REKLAMACJE

1. Każdy z użytkowników ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usług oferowanych przez serwis Likepage.pl.
2. Obsługą reklamacji zajmuje się wydawca serwisu Likepage.pl
3. Każdą reklamację należy zgłosić na adres email kontaktsmm@gmail.com nadając tytuł mailowi „REKLAMACJA”.
4. Wydawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji i udzieli odpowiedzi na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
5. Od wyniku reklamacji użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania, które należy złożyć na piśmie i przesłać na w/w adres wydawcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.
6. Wszelkie zwroty wypłacane są w postaci punktów w panelu użytkownika do ponownego wykorzystania na inne usługi i/lub kuponu rabatowego.
7. Punkty z panelu portfel nie podlega wypłatom. Są to środki wirtualne do wykorzystania na usługi w witrynie Likepage.pl w ramach bonusu lub zwrotu dla klienta.
8. Punkty z panelu przechodza na własność Likepage.pl i nie podlegaja zwrotom w przypadku bankructwa lub upadłości finansowej bądź innych czynników technicznych.
9. Wiadomość o reklamacji powinna zawierać numer zamówieni, informacje o problemie, nazwę konta lub link do medium z którym prowadzona jest interakcja.
10. Likepage.pl ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie klienta o jej wyniku.
11. Użytkownik zrzeka się prawa do roszczeń wobec serwisu Likepage.pl na skutek działań prowadzonych przez operatorów.
12. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do reklamacji oraz zwrotu jeżeli dobrowolnie usuwa, zakłóca działanie usług prowadzonych przez operatora za pośrednictwem Likepage.pl.
13. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do reklamacji oraz zwrotu jeżeli na skutek błędu lub niewiedzy złożył niepoprawne zamówienie bądź nie zastosował się do regulaminu.
14. Reklamacje SMS są obsługiwane przez pośrednika HotPay.
15. Reklamacje Przelewem są obsługiwane przez pośrednika HotPay.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każdy użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość; zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymanych usług. Użytkownik, który chce skorzystać z odstąpienia, musi wysłać wiadomość e-mail (kontaktsmm@gmail.com ) z następującymi informacjami: dane kupującego (kontaktowe oraz e-mail); stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na odległość; datę zakupu oraz płatności ; informacje o nazwie zakupionej usługi; cenę usługi (ze zniżką jeśli była).
2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi, który wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usług oraz rozpoczęcie usług przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Po pomyślnej realizacji usługi (w terminie krótszym niż 14 dni po zawarciu umowy) zgodnie z prawem konsumenta o dostarczaniu treści cyfrowych klient traci prawo do 14-dniowego odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozliczenia transakcji w serwisie Likepage.pl przeprowadzane są za pośrednictwem platformy płatności HotPay.
2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści stron, do których prowadzą linki opublikowane przez użytkowników strony.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania platformy Likepage.pl należy zgłaszać przez formularz kontaktowy lub drogą mailową.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Regulamin należy każdorazowo przeczytać przed złożeniem zamówienia i zaakceptować jego aktualne brzmienie. Korzystanie z usług po zmianie regulaminu oznacza akceptację jego nowego brzmienia.
5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika w szczególności naruszenia zasad poufności danych administrator może bezpowrotnie skasować konto użytkownika.
6. Użytkownik może usunąć konto na stronie Likepage.pl wysyłając stosowną informację przez formularz kontaktowy.